DE VRIENDSCHAP

"OPEN VOOR IEDEREEN"

EEN BEWOGEN LEVEN

De Vriendschap heeft een bewogen leven achter de rug en is nu bezig met zijn vierde levensfase. Nadat in 1872 de molen als sloopmolen herbouwd was en in de vijftig- en zestigerjaren geheel ontmanteld was, is deze in 1995 gerestaureerd en heropend. Vandaag de dag is de molen nog steeds het stralende middelpunt van Veenendaal.

open voor bezoek

Met grote regelmaat laten de vrijwillige molenaars Gert van Eden en Peter Tijssen de wieken draaien om onder andere veevoeder te malen. Bezoekers zijn van harte welkom tijdens de openingstijden, als de wieken draaien of op afspraak. Iedere zaterdag is de molen geopend van 09.00 tot 16.30 uur.                                                      

activiteiten

Wilt u een rondleiding door de molen voor schoolklassen, of andere groepen? Dan kunt u voor informatie en reserveringen contact opnemen via e-mail of per telefoon. Bovendien worden gedurende het jaar een aantal activiteiten georganiseerd. Zo komen tijdens Nationale Molendag zendamateurs die contact leggen met collega’s over de hele wereld!

EEN BEWOGEN LEVEN

WILT U EEN RONDLEIDING DOOR DE MOLEN VOOR EEN GROEP?

molen de vriendschap

De geschiedenis van molen De Vriendschap begint in 1872. In feite is het de opvolger van de reeds lang verdwenen Oude Molen op de Meulepol (aan de Terp waar nu het molenmonument staat) en die volgens overleveringen haar wiekenkruis in een orkaan verloren zou hebben. Deze ramp zou hebben plaatsgevonden in 1860. Historici trekken het verhaal echter in twijfel omdat de bouw van De Vriendschap pas plaats vond in 1872. Op dinsdag 19 december 1995 is de molen officieel in werking gesteld door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus.

Kaart van de molen