Grote vrienden

Molen De Vriendschap wordt beheerd door Stichting de Veense Stellingkorenmolen De Vriendschap. Onze vriendschappen zijn enorm belangrijk voor het behoud van de molen. Als je vriend bent of wordt lever je met jouw bijdrage direct bij aan het onderhoud van dit werkende rijksmonument en kunnen we de molen nog zichtbaarder en beleefbaarder maken.

We zijn blij de bijzondere vriendschap met onderstaande partners die door hun inzet en dienstverlening een structurele bijdrage leveren aan het behoud van Molen De Vriendschap voor de Toekomst.

Vrienden

Onze vrienden steunen de molen en haar activiteiten met een donatie of sponsoring in geld, een product of dienst.

Word ook vriend van De Vriendschap!

Dankzij onze vrienden blijft De Vriendschap behouden voor de toekomst. Ook Vriend van de Vriendschap worden? Informeer naar de mogelijkheden via ons contactformulier.

Bekijk de flyer